شنبه 4 خرداد 1398   21:21:33
دانشکده الهیات و معارف اسلامیدانشکده الهیات و معارف اسلامی
لینک های مفیدلینک های مفید
  اعضای هیأت علمی2
  دکتر محسن جوادي
  دانشکده الهيات و معارف اسلامي
  عضو هيأت علمي

  نام: محسن
  نام خانوادگي: جوادي
  پست الکترونيکي: --------------
  وب سايت شخصي: --------------
  آدرس محل کار: دانشگاه قم- دانشکده الهيات و معارف اسلامي
  شماره تماس: --------------
  دانشکده: الهيات و معارف اسلامي
  گروه: فلسفه اخلاق
  مرتبه علمي:  استاد
  عضويت در واحدهاي پژوهشي: --------------
   

  سوابق تحصيلي
  کارشناسي: پيوسته  
  کارشناسي ارشد:  الهيات؛ فلسفه و کلام اسلامي؛ سال 1372؛ دانشگاه قم  
  دکتراي تخصصي:فلسفه ( حکمت متعاليه) سال 1378 دانشگاه تربيت مدرس تهران
   عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد: مساله بايد و هست
   عنوان پايان نامه دکتري : بررسي و نقد نظريه سعادت ارسطو

  فرصت مطالعاتي: دانشجوئي دکتري در سال 1377 در دانشگاه منچستر و فرصت مطالعاتي  هيات علمي در سال 1385 دانشگاه وارويک 
   

  معاون پژوهشي دانشگاه قم – سردبير فصلنامه پژوهشهاي فلسفي- مديرگروه فلسفه اخلاق – سردبير فصلنامه انجمن معارف و پژوهشهاي اخلاقي .
  زمينه­هاي تخصصي و مورد علاقه
  فلسفه اسلامي – فلسفه اخلاق- کلام اسلامي.

  طرح­هاي تحقيقاتي اجرا ­شده يا در دست اجرا:
  1- طرح اخلاق فناوري اطلاعات
  2-طرح اخلاق پژوهش
  3-طرح حکمت عملي ابن سينا -
  4- --------------

  سوابق تدريس:

  دروس تدريس شده:
  دروس کارشناسي: --------------------
  دروس کارشناسي ارشد يا دکتراي حرفه اي : فرا اخلاق ، فلسفه غرب ، اخلاق و فلسفه اخلاق
  د
  روس دکتري : قانون طبيعي ، استدلال اخلاقي و دين و اخلاق  

  کتاب هاي تأليف شده: 5 مورد
  1) مساله بايد و هست
  2) در آمدي بر خداشناسي فلسفي
  3) نظريه ايمان
  4) معارف 2 به صورت مشترک با استاد عليرضا اميني  
   عضويت در مراکز علمي و پژوهشي
  1-انجمن معارف اسلامي 
  2- انجمن فلسفه دين
  3- واحد علوم وتحقيقات دانشگاه آزاد -
  4- --------------

  جوايزعلمي )دستاوردها و افتخارات)
  استاد نمونه کشوري سال 89.
   
  آشنايي با زبان­هاي خارجي:
  1- انگليسي 
  2- عربي
  3- --------------
  4- --------------
   

  سرگرمي ها:--------------------
   

  مقالات و پژوهش ها:
   
  مقالات فارسي چاپ شده در مجلات
  مقالات پژوهشي منتشر شده در مجلات علمي داخلي
  1ـ جوادي، محسن ، «آيات الهي فراخواني به تعقل يا ايمان؟»، نقد و نظر، 3 و 4، 1374.
  2ـ ــــــــــــــ ، «جاودانگي اصول اخلاقي و نظريه اعتباريات»، معرفت، 15، 1374.
  3ـ ــــــــــــــ ، «نظريه‌هاي صدق»، حوزه و دانشگاه، 4، 1374.
  4ـ ــــــــــــــ ، «سرشت اخلاقي دين»، نقد و نظر، 6، 1375.
  5ـ ــــــــــــــ ، «آنالوژي: ديدگاه آکويناس در معناشناسي اوصاف الهي»، معرفت، 19، 1375.
  6ـ ــــــــــــــ ، «ضرورت علي در فلسفه تحليلي و حکمت متعاليه»، حوزه، 93، 1378.
  7- ــــــــــــــ ، سعادت»، قبسات، 19، 1380.
  8ـ ــــــــــــــ ، «ايمان‌گرايي ويتگنشتايني»، قبسات، 26، 1381.
  9ـ ــــــــــــــ ، «معرفت شناسي اصلاح شده»، پژوهشهاي فلسفي ـ کلامي، 11 و 12، 1381.
  10ـ ــــــــــــــ ، «تحليل و نقد نظريه سعادت فارابي»، نامه مفيد، 39، 1382.
  11- ــــــــــــــ ، «برهان جهان‌شناختي» مجله مطالعات و پژوهشهاي دانشکده ادبيات اصفهان، 34و35،1382
  12- ــــــــــــــ ، -"Moral Epistemology in Muslim Ethics" ، فصلنامه انديشه ديني،11،83
  13- ــــــــــــــ ، نظريه ملا صدرا در باره عقل عملي، خرد نامه صدرا، 43، بهار 85 ، ص 29-33
  14- _______ و عليرضا معظمي ،شهود عرفاني وارزش معرفت شناختي آن، فصلنامه انديشه ديني،25، ص 91-116
  15-________، نظريه اخلاقي قاضي عبدالجبارمعتزلي، پژوهش هاي فلسفي کلامي، 33، ص 53 -97
  16-________ و سيد احمد غفاري ، بررسي ونقد ارتباط بداهت باور ودو عنوان وضوح ويقين،نامه حکمت، ص11، ص5-35
  17-________ و فاطمه موسوي ، نقد برهان راچلز در تعارض وحي وپرستش وعمل اخلاقي، انديشه نوين ديني، 13، ص 109- 131
  18-________ و نادر شکر اللهي ،  بررسي ونقد ديدگاه ابن رشد درچگونگي ضروت نبوت، پژوهش هاي فلسفي کلامي، 36، ص 47- 69
  19-_______ و ميثم اکبرزاده، ، متشابهات قراني به مثابه عامل هرمنوتيکي، انجمن معارف اسلامي،11، ص 31-67
  20-________، وابستگي وجودي اخلاق به دين ازنظر ابن سينا،اخلاق، 9و10، ص 19- 33
  21-________، علم ديني در ديدگاه پلانتينگا، روش شناسي علوم اسلامي، 57، ص7- 28
  22-________، انسان محوري در اخلاق زيست محيطي با تاکيد بر نگرش اسلامي، مقالات و بررسيها، 90، ص 47-66
  23- _______ و توکل کوهي ،  وجود ذهني از ديدگاه ملاصدرا ، حکمت صدرائي ، سال اول ، شماره اول 33 -46
  24- _______ و زهرا جلالي ، برهان صديقين سينوي و عدم ابتناء بر بطلان تسلسل ، حکمت سينوي ، سال 15 ، شماره 46 ،
  25- ------------ و خانم مير شمسي، گزارش و ارزياي نسبت عاطفه و شناخت از ديدگاه مارتا نوسبام ، مجله فلسفه و کلام اسلامي ، سال چهل و پنجم ، شماره يکم
  26- _________ و آاقاي رصافي،وجود کليات از ديدگاه ويليام اکام ، |ژوهشهاي هستي شناختي ، سال دوم شماره سوم
  27- ___- و امير قرباني ، بررسي و نقد نظريه حسن و قبح شرعي امام الحرمين جويني ، فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز ، دوره 13 ، شماره 46
  28- _______ و آقاي ، اسراف و تبذير ، ماهيت عوامل و پيامدها ، پژوهشهاي اخلاقي ، سال دوم شماره چهارم
  29- _____ و محمدي قباد، "معنا شناسي حسن و قبح از ديدگاه عالمان مسلمان، آيينه معرفت ، سال سال ششم، شماره 16، 1387
  30- ____و موسوي فاطمه، "نقد برهان راچلز در تعارض وحي و پرستش وحي و عمل اخلاقي، قبسات ، سال چهارم، شماره 13، صفحه109-131، 1387

  31- ---- و عليرضا صيادنژاد  "بررسي شکاف بين نظر و عمل اخلاقي ، انديشه ديني ،  شمره 32، ص1تا 28، 1388
  32-

   .

   


  مقالات فارسي چاپ شده در همايش ها

  International Conference Papers

  جوادي محسن, "spiritual medicine in the muslim world with special emphasis on razis book", Proceedings of Exact Sciences , 2008.

  جوادي محسن, "the auotonomy of moral agent in kants ethics and its rejection in contemporary islamic literature", Proceedings of kant in asia the unity of human personhood , 2009.

  جوادي محسن, "Towards a More Ethical Science: Science Restricted by the Condition of Human Good", Proceedings of Science, Ethics, and Appropriate Uses of Technology , 2009.

  جوادي محسن, "monastic interreligious dialogue", Proceedings of dialogue interreligeux monastque , 2011.

  جوادي محسن, SOFJAN DICKY, "islamic ethics in inter-religious dialogue, education polotics", Proceedings of contemporary islamic ethics , 2012.

  1) تعداد مقالات منتشر شده در نشريات يا کنفرانسهاي داخلي : 40  
  2) تعداد مقالات منتشر شده در نشريات يا کنفرانسهاي خارجي :30
  3) تعداد و ليست کتب ترجمه : 1
  4) تعداد راهنمائي پايان نامه در دوره کارشناسي ارشد : 50                     
  5) تعداد راهنمائي پايان نامه در دوره دکتري :20
  تعداد بازديد اين صفحه: 26890
  ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
  آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
  كدپستي: 3716146611
  تلفن : 32103000- 025
  فكس : 32854499- 025
  پست الكترونيكي:
  خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
  Guest (Qomuniguest)


  مجری سایت : شرکت سیگما