جمعه 26 دي 1399   17:58:15
گروه امور پژوهشی
گروه امور فناوری
وب سايت ها
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 259600
تعداد بازديد از سايت: 91618574
تعداد بازديد زيرپورتال: 259600
اين زيرپورتال امروز: 54
در امروز: 22702
اين صفحه امروز: 54
پنجشنبه 6 بهمن 1390

به منظور ارتقاي کيفيت رساله‌هاي دکتري در جهت انطباق با نيازهاي اساسي کشور، گسترش نهضت توليد علم و حل علمي مشکلات کشور، تقويت و تسهيل حضور و تلاش تمام وقت دانشجويان دکتري در دانشگاه‌ها و مراکز علمي و پژوهشي، در راستاي تحقق اهداف چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران مبني بر دستيابي کشور به جايگاه اول علمي و فناوري در منطقه آسياي جنوب غربي، آيين نامه اجرايي طرح اعطاي پژوهانه به دانشجويان دکتري بر اساس مصوبه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به شمارة 9748/1/ص مورّخ 28/5/88 تهيه و تدوين شده است.
همچنين به منظور ايجاد وحدت رويه و اجراي يکسان و هماهنگ طرح اعطاي پژوهانه رساله به دانشجويان دکتري، شيوه نامه طرح يادشده توسط معاونت علمي و پژوهشي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري تهيه و تدوين گرديده (مستندات ذيل) و جهت اجرا به وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام شده است.

شيوه نامه

الحاقيه شيوه نامه اجرايي طرح پژوهانه دانشجويان دکتري


فرم هاي موردنياز

کاربرگ دريافت پژوهانه دانشجويان دکتري

اولويت هاي تحقيقاتي

تازه هاي پژوهانه

فراخوان مرحله هشتم پژوهانه دانشجويان دکتري
تعداد بازديد اين صفحه: 8739
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

مديريت امور پژوهشي دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما