معاونت پژوهش و فناوري
منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
Page Footer
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
افراد
اولویت های پژوهشی تحت حمایت سازمان ها
بازديدها
پایگاه های اطلاعاتی
پیوند های مرتبط
پیوند های مفید
تازه های پژوهش و فناوری
تصوير ها
حمایت از پایان نامه ها
دانشگاه قم
زمان ديجيتال سرور
سایر
فراخوان ها و رویدادها
معاونت پژوهش و فناوری
معاونت پژوهشی
مقالات
منوی اصلی سایت
ورود كاربران
معاونت پژوهشیمعاونت پژوهشی
سه‌شنبه 18 خرداد 1389دكتر سعيد فراهاني فرد
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه قم

 
اهداف اصلي دفتر معاونت پژوهش و فناوري ملاحظه، ارزيابي و تصميم گيري در خصوص كليه فعاليتهاي پزوهشي درون دانشگاه و خارج از آن و همچنين امور ملي و بين الملل مربوطه مي باشد. اين دفتر مديريت كليه امكانات وابسته دانشگاه را بر عهده دارد. اهداف و وظايف اوليه معاونت پژوهشي دانشگاه را مي توان به شرح زير برشمرد:
اهداف:
تهيه و تدوين برنامه هاي دقيق پژوهشي ( منظور هر نوع فعاليت فكري و علمي خلاق و منظم و با روش علمي كه منجر به كشف حقايق ، گسترش مرزهاي دانش شناخت موضوعات طبيعي ، اجتماعي ، فرهنگي و حل مسائل آنها گردد) و كمك فكري به امور اجرائي د رفراهم آوردن امكانات پژوهشي .
وظايف:
  • انجام بررسيهاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاي پژوهشي
  • انجام مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه  
  • انجام بررسيهاي لازم و ارئه طرحهاي اصلاحي در زمينه فعاليتهاي پژوهشي
  • ايجاد و برقراري تماس با دانشگاهاي داخلي و خارجي به منظور جذب همكاري آنان در زمينه هاي مختلف پژوهشي .
  • توزيع و تخصيص بورسهايي كه به اعضاء هيات آموزشي و پژوهشي تعلق مي گيرد
  • اداره امور كتابخانه مركزي و اعمال نظارت بر نحوه اداره ساير كتابخانه هاي دانشگاه و تآمين خدمات لازم در اين زمينه
  • اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي تابعه

تلفن:
      31-32103330             تلفكس: 32855687
پست الكترونيكي:    research@qom.ac.ir
آدرس: قم ، بلوار امين، بعد از شهرك قدس، دانشگاه قم، ساختمان سازمان مركزي، معاونت پژوهش و فناوري 
خانه | بازگشت | Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما