• 1401/02/18 - 00:58
  • - تعداد بازدید : 12
  • - تعداد بازدیدکننده : 12

انتصاب رئیس جدید آزمایشگاه مرکزی

​​​​​​جناب آقای دکتر یوسف زادی، عضو محترم هیئت علمی گروه زیست شناسی به عنوان رئیس جدید آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ​​​​منصوب گردید.​

  • گروه خبری : انتصابات، ابقا
  • کد خبر : 1212
کلمات کلیدی