• 1401/10/19 - 21:28
  • - تعداد بازدید : 93
  • - تعداد بازدیدکننده : 90

دیدار ریاست محترم دانشگاه با اساتید دانشکده علوم پایه

​​​​روز  دوشنبه ​19 دی ماه 1401 ریاست محترم دانشگاه با جمعی از اساتید دانشکده علوم پایه دیداری داشتند و مباحث مطرح شده در حلسه عبارت اند از :

 ​1)  تشریح سیاست های جدید دانشگاه در حوزه امور آموزشی، پژوهشی و صنفی

 2) تاکید بر تعامل ریاست دانشگاه با اساتید دانشکده علوم پایه با برگزاری جلسات متناوب

 3) طرح موضوع تشکیل دانشکده علوم ریاضی و دانشکده علوم پایه

 4) بررسی مشکلات متعدد زیرساختی و تاسیساتی دانشکده علوم پایه

 5) امکان بهره مندی دانشکده از جذب اعضای هیئت علمی جدید

  • گروه خبری : عمومی
  • کد خبر : 1200
کلمات کلیدی

تصاویر