• 1401/09/09 - 22:26
  • - تعداد بازدید : 13
  • - تعداد بازدیدکننده : 13

افتخاری دیگر در عرصه جهانی

آقای دکتر نصرالله زاده، دکتر احسانی و دکتر رستمی ورتونی از گروه شیمی و دکتر طیبی از گروه ریاضی در فهرست دو درصد پژوهشگران پراستناد جهان قرارگرفتند.

 
دو درصد دانشمندان پراستناد جهان در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی توسط پایگاه داده (scopus-stanford) مشخص شده‌اند. ​
  • گروه خبری : دستاورد
  • کد خبر : 1206
کلمات کلیدی