تعداد کل دانشجویان در مقاطع تحصیلی و رشته‌های آموزشی دانشکده 1565نفر می‌باشد.

تعداد اعضای هیئت علمی:

 •  تعداد اعضای هیات علمی دانشکده 68 نفر می باشد
 •  اعضای هیئت علمی در گروه فیزیک: 21 نفر
 • اعضای هیئت علمی در گروه شیمی: 14 نفر
 • اعضای هیئت علمی در گروه ریاضی: 19 نفر
 •  اعضای هیئت علمی در گروه علوم کامپیوتر: 5 نفر 
 •  اعضای هیئت علمی در گروه زیست شناسی: 5 نفر
 • اعضای هیئت علمی در گروه آمار: 4 نفر
 •  استادیار: 41 نفر
 •  دانشیار: 22 نفر
 •  مربی: 3 نفر
 •  استاد تمام:2 نفر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رشته ها و مقاطع تحصیلی:

 • فیزیک در مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری 
 • ریاضی  در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 
 • زیست شناسی در مقطع کارشناسی
 • شیمی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد
 • آمار در مقطع کارشناسی
 • علوم کامپیوتر در مقطع کارشناسی

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دستاوردها:

 • قرارگرفتن استاد برجسته، دکتر علی احسانی عضو هیئت علمی دانشگاه قم در  زمره1درصد دانشمندان برتر جهان.
 • قرارگرفتن استاد برجسته، دکتر محمود نصرالله زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه قم در زمره 2درصد دانشمندان برتر جهان.
 • انتخاب و معرفی دکتر علی احسانی به عنوان پژوهشگر برتر الکتروشیمی ایران در پانزدهمین کنفرانس سالانه الکتروشیمی ایران در دانشگاه تربیت مدرس.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پژوهش ها:

آمار فعالیت های پژوهشی گروه ها در دانشکده تا سال 1399: 
 • تولیدات پژوهشی گروه فیزیک: 304​ که شامل: ​216 مقاله نمایه شده در مجلات معتبر بین المللی​ و 88 طرح و کتب تألیف شده می باشد.
 • تولیدات پژوهشی گروه ریاضی: 467​ که شامل: 322 مقاله نمایه شده در مجلات معتبر بین المللی​ و 145طرح و کتب تألیف شده می باشد.​
 • تولیدات پژوهشی گروه آمار: 134​ که شامل: 104 مقاله نمایه شده در مجلات معتبر بین المللی​ و 30 طرح و کتب تألیف شده می باشد.
 • تولیدات پژوهشی گروه شیمی: 797 ​که شامل: ​656 مقاله نمایه شده در مجلات معتبر بین المللی​ و141طرح و کتب تألیف شده می باشد.​
 • تولیدات پژوهشی گروه زیست شناسی: 112​ که شامل: 75 مقاله نمایه شده در مجلات معتبر بین المللی​ و 37 طرح و کتب تألیف شده می باشد.
 • تولیدات پژوهشی گروه علوم کامپیوتر: 52​ که شامل: ​26 مقاله نمایه شده در مجلات معتبر بین المللی​ و 26 طرح و کتب تألیف شده می باشد.​​​