شیوه نامه اجرایی استفاده از فرصت های تحقیقاتی


 

به منظور ارتباط پیوسته و هدفمند  دانشجویان دکتری با سایر دانشگاه ها و موسسات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی با هدف اعتلای موقعیت علمی و فناوری کشور و حضور در عرصه های علمی بین المللی آیین نامه  و شیوه نامه های ذیل جهت استفاده از فرصت های مطالعاتی ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تدوین شده است.

 

شیوه نامه اجرایی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی دانشجویان دکتری

 

کاربرگ مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجویان دکتری متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی 

 

کاربرگ مشخصات دانشجو بر اساس گذرنامه

 

سند تعهد(وثیقه ملکی)

 

سند تعهد(کارمندی)

 

​فرم تعهد اقامت کمتر از 180 روز

 

فرم پذیرش مقاله و تمدید مدت فرصت مطالعاتی

 

مدارک لازم جهت صدور حکم و تسویه حساب فرصت مطالعاتی

 

مدارک لازم جهت بهره مندی از مزایای شرکت در سمینارهای علمی خارج از کشور (ویژه دانشجویان دکتری بورسیه دانشگاه)​

 

راهنمای کاربری فرآیند فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری