پنجشنبه 2 فروردين 1397   10:20:32
دانشکده علوم پایهدانشکده علوم پایه
گروه های آموزشی
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 764250
تعداد بازديد از سايت: 62541633
تعداد بازديد زيرپورتال: 1065679
اين زيرپورتال امروز: 33
در امروز: 6537
اين صفحه امروز: 23
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
شنبه 19 اسفند 1396 10:07:58
آشنایی با دانشکده
يكشنبه 24 مهر 1390
مسئول آزمايشگاه هاي دانشکده علوم پايه
و  کارشناس مسئول آزمايشگاه فيزيک:
سيد محمد شاهرخوند
 دانشگاه قم-ساختمان شهيد بهشتي-طبقه همکف
شماره تماس: 32103066 - 025

مسئول دفتر رياست دانشکده:
  علي شفيعي 
دانشگاه قم-ساختمان شهيد بهشتي-طبقه همکف
شماره تماس: 32103034 - 025کارشناس مسئول آموزش دانشکده:

رحمان پورنمازيان 
دانشگاه قم-ساختمان شهيد بهشتي-همکف
شماره تماس: 32103031 - 025


کارشناس آموزش گروه فيزيک:
مجتبي امير مجاهدي
 

دانشگاه قم-ساختمان شهيد بهشتي-طبقه همکف
شماره تماس: 32103037 - 025کارشناس آموزش گروه شيمي و آمار:

دانشگاه قم-ساختمان شهيد بهشتي-طبقه همکف
شماره تماس: 32103036 - 025


کارشناس آموزش گروه زيست و علوم کامپيوتر:

روح الله مير شمسي
دانشگاه قم-ساختمان شهيد بهشتي-طبقه همکف
 شماره تماس: 32103035 - 025کارشناس آموزش گروه رياضي:

حسين روحاني
 

دانشگاه قم-ساختمان شهيد بهشتي-طبقه همکف
شماره تماس: 32103037 - 025

کارشناس آموزش:

مجيد رضا طاهري اصل
 

دانشگاه قم-ساختمان شهيد بهشتي-طبقه همکف
شماره تماس: 32103059 - 025


کارشناس تحصيلات تکميلي واحد خواهران:
منصوره صرمي زاده 
دانشگاه قم-ساختمان معصوميه- طبقه اول 
شماره تماس: 32103781 - 025


کارشناس آموزش واحد خواهران (فيزيک و علوم کامپيوتر):
فاطمه السادات صمداني اقدم 
دانشگاه قم-ساختمان معصوميه- طبقه اول
شماره تماس: 32103738 - 025


کارشناس آموزش واحد خواهران (زيست شناسي و آمار):
زينب خليل زاده حاجي 
دانشگاه قم-ساختمان معصوميه - طبقه اول
شماره تماس: 32103786 - 025


کارشناس آموزش واحد خواهران (رياضي و شيمي):

مريم رحيمي راد
دانشگاه قم-ساختمان معصوميه - طبقه اول
شماره تماس: 32103738 - 025


کارشناس آزمايشگاه فيزيک:

طيبه بحريني نژاد
 

دانشگاه قم-ساختمان شهيد بهشتي-طبقه همکف
شماره تماس: 32103782 - 025


کارشناس فني آزمايشگاه هاي دانشکده علوم پايه: 
هادي صفري 
دانشگاه قم-ساختمان شهيد بهشتي-طبقه همکف شماره تماس: 321030 - 025

 کارشناس آزمايشگاه شيمي:
جواد نوري احمد آبادي 
دانشگاه قم-ساختمان کتابخانه مرکزي-طبقه همکف
شماره تماس: 32103095 - 025کارشناس مسئول آزمايشگاه شيمي:
 سيد مهدي آتش زر
دانشگاه قم-ساختمان کتابخانه مرکزي-طبقه اول
شماره تماس: 321030 - 025


 کارشناس آزمايشگاه شيمي: 
آمنه السادات رضايي 

دانشگاه قم-ساختمان شهيد بهشتي-طبقه اول
شماره تماس: 32103095 - 025


کارشناس مسئول آزمايشگاه زيست:
سيد ابوالقاسم سجادي 
دانشگاه قم-ساختمان شهيد بهشتي-طبقه همکف
شماره تماس: 32103088 - 025


کارشناس آزمايشگاه زيست
نرگس شم آبادي
دانشگاه قم-ساختمان شهيد بهشتي-طبقه هکف
شماره تماس: 32103084 - 025

کارشناس پژوهش دانشکده
عليرضا بهاري 
دانشگاه قم-ساختمان شهيد بهشتي-طبقه همکف
شماره تماس: 32103056 - 025
ar_bahari@yahoo.com
 


 
تعداد بازديد اين صفحه: 11212
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دانشگاه قم - دانشكده علوم پايه
مجری سایت : شرکت سیگما