رؤسا و معاونين دانشگاه قم از بدو تأسيس
رديف
مسئوليت
نام و نام خانوادگي
تخصص حوزوي
تخصص دانشگاهي
سال شروع و پايان مسئوليت
1
بنيانگذار و رياست فقيد دانشگاه
مرحوم آيت الله قاضي خرم آبادي
خارج فقه و اصول
---
از سال 1359 تا 1388
2
سرپرست دانشگاه
دکتر رضا حسين گندمکار
---
دکتراي حقوق
از سال 1388تا 1389
3
رياست دانشگاه
آيت الله دکتر احمد بهشتي
خارج فقه و اصول
دکتراي فلسفه
از سال 1389تا اسفند 1391
4
رياست فعلي دانشگاه
دکتر عسگر ديرباز
خارج فقه و اصول
دکتراي فلسفه
از اسفند 1391

رديف
مسئوليت
نام و نام خانوادگي
تخصص در زمان مسئوليت
سال شروع و پايان مسئوليت
1
معاون اداري و مالي
آقاي نبي صادقي
حوزوي
 از سال   – تا سال
2
معاون اداري و مالي
آقاي حميد باقري
فوق ليسانس
 از سال   – تا سال
3
معاون اداري و مالي
آقاي عزيز الله فهيمي
فوق ليسانس حقوق
 از سال   – تا سال
4
معاون اداري و مالي
آقاي سيد حشمت الله احمد زاده
فوق ليسانس
 از سال   – تا سال 1386
5
معاون اداري و مالي
آقاي محمد افضلي
دانشوري زبان انگليسي
از سال 1386– تا سال 1388
6
معاون اداري و مالي
آقاي امير افسر
دکتراي مديريت
از سال 1389
1
معاونت دانشجوي و فرهنگي
آقاي ابراهيم ايزدخواه
فوق ليسانس
 از سال   – تا سال
2
معاونت دانشجوي و فرهنگي
آقاي سيد محمد رضايي
فوق ليسانس رياضي
 از سال   – تا سال
3
معاونت دانشجوي و فرهنگي
آقاي سيد احمد رضا شاهرخي
فوق ليسانس
 از سال   – تا سال
4
معاونت دانشجوي و فرهنگي
آقاي هدايت الله سلطاني نژاد
فوق ليسانس حقوق
 از سال   – تا سال
5
معاونت دانشجوي و فرهنگي
آقاي حبيب الله دانش شهرکي
دکتراي فلسفه
 از سال   – تا سال 1389
1
معاونت دانشجوي
آقاي محمد حسن نادري
دکتراي رياضي
از سال 1390
1
معاونت فرهنگي و اجتماعي
آقاي سيد احمد رضا شاهرخي
دکتراي فلسفه و کلام
از سال 1390
1
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
آقاي  احمدوند
حوزوي
 از سال   – تا سال
2
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
آقاي سيد طه مرقاتي
فوق ليسانس
 از سال   – تا سال
3
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
آقاي محمد علي راغبي
فوق ليسانس
 از سال   – تا سال
4
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
آقاي شاه نظري
فوق ليسانس
 از سال   – تا سال
5
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
آقاي محمد تقي دياري
فوق ليسانس
 از سال   – تا سال
6
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
آقاي رضا حسين گندمکار
دکتراي حقوق
 از سال   – تا سال 1388
7
معاونت آموزشي و تحصيلات تکميلي
آقاي مصطفي فضائلي
دکتراي حقوق
 از سال  1389
1
معاونت پژوهشي و فناوري
مرحوم سيد احمد حسيني چاووشي
حوزوي
 از سال   – تا سال
2
معاونت پژوهشي و فناوري
آقاي عبد الله اميدي فرد
فقه و مباني حقوق اسلامي
 از سال   – تا سال
3
معاونت پژوهشي و فناوري
آقاي محسن جوادي
فلسفه
 از سال   – تا سال
4
معاونت پژوهشي و فناوري
آقاي محمود تقي زاده داوري
دکتراي فلسفه
 از سال   – تا سال 1388
5
معاونت پژوهشي و فناوري
آقاي سيد رضا مؤدب
دکتراي علوم قرآن و حديث
از سال 1389تا سال 1391
5
معاونت پژوهشي و فناوري
آقاي عسگر ديرباز
دکتراي فلسفه
سال 1391
5
معاونت پژوهشي و فناوري
آقاي سيد محمدجواد وزيري فرد
دکتراي علوم قرآن و حديث
از سال 1392

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 54185
خانه | بازگشت |
Guest (qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما