افتخاری دیگر در عرصه جهانی

دستاورد

افتخاری دیگر در عرصه جهانی

 خبر موفقیت دانشجویان در آزمون المپیاد علمی - دانشجویی منطقه 4 کشوری

المپیاد

خبر موفقیت دانشجویان در آزمون المپیاد علمی - دانشجویی منطقه 4 کشوری

 دانشگاه قم در جایگاه پانزدهم کشور بر اساس رتبه بندی سرآمدان علمی

دستاورد

دانشگاه قم در جایگاه پانزدهم کشور بر اساس رتبه بندی سرآمدان علمی

 افتخاری دیگر در عرصه جهانی، دکتر احسانی در لیست دانشمندان ۱ درصد جهان

دستاورد

افتخاری دیگر در عرصه جهانی، دکتر احسانی در لیست دانشمندان ۱ درصد جهان

 افتخاری دیگر در عرصه جهانی، دکتر نصرالله زاده در فهرست 2 درصد برتر جهان

دستاورد

افتخاری دیگر در عرصه جهانی، دکتر نصرالله زاده در فهرست 2 درصد برتر جهان

 انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر الکتروشیمی ایران

دستاورد

انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر الکتروشیمی ایران

انتخاب و معرفی دکتر علی احسانی به عنوان پژوهشگر برتر الکتروشیمی ایران در پانزدهمین کنفرانس سالانه الکتروشیمی ایران در دانشگاه تربیت مدرس

بیشتر
 کسب افتخار پژوهشگران برتر دانشگاه توسط هفت نفر از اعضای دانشکده علوم پایه

دستاورد

کسب افتخار پژوهشگران برتر دانشگاه توسط هفت نفر از اعضای دانشکده علوم پایه

لیست اخبار صفحه :1